09/06/2023

Duurzaamheid tijdens de EPC2023

1 DTB0172

Kritische blik

Bij de European Para Championships kijken we kritisch naar de impact van sportevenementen op het milieu. Het vliegverkeer van topsporters, fans en genodigden en het gebruik van tijdelijke accommodaties leiden bijvoorbeeld tot klimaatverandering. Rondom de eerste editie in 2023 kijken we vooral naar welke weloverwogen keuzes we kunnen maken. Hoewel niet elke keuze in 2023 volledig duurzaam zal zijn, streven we ernaar om in de komende edities steeds duurzamer te worden. Daarom werken we aan een langetermijns-duurzaamheidsstrategie.

Duurzaamheid

Al in 2023 worden er diverse maatregelen genomen om duurzaamheid te bevorderen, zoals een zo duurzaam en gezond mogelijke catering, gratis openbaar vervoer in Rotterdam voor betrokkenen, hergebruik van materialen na het evenement, en het zoeken naar functionele merchandise en promotiematerialen. Meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van de European Para Championships is te vinden op de pagina over duurzaamheid.

Bij de European Para Championships erkennen we dat het realiseren van een duurzaam sportevenement samenwerking vereist van alle betrokkenen. We gaan in gesprek met verschillende partijen om gezamenlijk te onderzoeken wat er bereikt kan worden. Samen streven we naar een gezamenlijke impact op korte en lange termijn.

Wow, dat was tof!

Lees ook de andere berichten!