Wij ontwikkelen

VOLLEDIGE EVENTCONCEPTEN VOOR OVERHEDEN, SPORTBONDEN EN HET BEDRIJFSLEVEN

PRD11755 1

Eventconcept

Een evenement begint met de ontwikkeling van een eventconcept. Welke doelstellingen moeten er met dit event worden behaald? Samen met onze partners verwerken we dit tot een concept, waarbij we vaak klaarstaan om dit tot uitvoering te brengen.

Van A tot Z

Het ontwikkelen van een eventconcept is niet zomaar een losse flodder. Er gaat een zorgvuldige voorbereiding aan vooraf waarbij de focus ligt op het doel van de opdrachtgever. Daarbij proberen we vooral helder te krijgen wat voor de deelnemers aan het evenement het meest belangrijk is. Dit is bepalend voor onze aanpak en de verdere ontwikkeling van het concept. We springen niet van A naar Z, maar gaan stap voor stap het hele alfabet af.

DJI 0388 1
Y4 A3342
Y4 A2898

Denkwerk

De ontwikkeling van een eventconcept brengt altijd belangrijke vraagstukken met zich mee. Wat wil je uitstralen? Wat is hier allemaal voor nodig? Welke externe partijen zijn er nodig om het idee te realiseren?

Regelmatig zijn wij in een ondersteunende rol betrokken bij de ontwikkeling van eventconcepten. Onze rol laat zich dan het best omschrijven als die van consultant. In andere gevallen pakken wij de volledige rol en zijn we hoofdverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gehele concept. Op beide manieren kunnen wij onze expertises inzetten om het maximale resultaat te bewerkstelligen.

Voorbeeld - CEP EK Petanque

Rondom het CEP EK Petanque 2022 mochten wij onze dienstenpijlers gecombineerd in de praktijk brengen. Zo waren we verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling als de uitvoering. Vanuit de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) kwam de vraag of wij kon meedenken over de viering van het 50-jarige jubileum van de bond. Dit mondde uit in het binnenhalen van het officiële CEP EK Petanque.

Het toernooi kwam naar Nederland! Wij gingen aan de slag met de volledige eventontwikkeling, waarbij het manifesteren van petanque als topsport als doelstelling centraal stond. Tegelijkertijd bestond de wens om met dit event en deze sport maatschappelijke impact te creëren. En zo geschiedde. In 's-Hertogenbosch ontstond een zeer geslaagd topsportevenement op de Parade, waarbij het volledige eventconcept, ontwikkeld door Team TOC, tot uitvoer kwam. Daarnaast ontwikkelden we met More2Win en BrabantSport een maatschappelijk programma waarbij, d.m.v. wijktoernooien, de strijd tegen eenzaamheid werd aangegaan.

DSC01073
PRD21838
PRD11885
PRD21884
PRD11589